הזדמנות למדינה

ישראל הינה אחת מהמדינות המעוירות בעולם: למעלה מ-90% מתושבי ישראל מתגוררים ביישובים עירוניים. מטרופולין תל אביב מרכז היקף נכבד מכלל האוכלוסייה העירונית, ועם זאת - משקלה הסגולי בתחומי החברה, הכלכלה והתרבות אף גדול באופן משמעותי ממשקלה באוכלוסייה. משרדי הממשלה משקיעים מאמצים וכסף להתמודדות עם האתגרים העירוניים בתחומי הדיור, הכלכלה העירונית והתחבורה. כפועל יוצא ממרכזיותו של מטרופולין תל אביב, הצלחת "הטבעת הירוקה" בו תביא להטמעת רעיון זה בערים רבות אחרות בארץ, ובכך יסייע למדינה במהלכיה – ובאופן טבעי יתרום לחיזוקן של הערים עצמן.
 
טבעות ירוקות: הטמעת רעיון "הטבעת הירוקה" בערים שונות בארץ. בהשקעה קטנה יחסית, המדינה יכולה להשתמש בסמכותה הסטטוטורית ובבעלותה על הקרקעות (באמצעות מינהל מקרקעי ישראל) לעודד ואף לפתח צירים עירוניים ירוקים ברחבי הארץ.

הורדת הנטל מהמדינה: צירים ירוקים מקלים על תקציב המדינה בשני אופנים עקיפים: ראשית, עיר המטמיעה את עקרונות "הטבעת הירוקה" נהנית לטווח הארוך משינוי תדמיתי חיובי ומצמיחה כלכלית, המאפשרת לרשות להישען יותר על משאביה ופחות על משאבי המדינה. שנית, תושב שאורח חייו בריא – היות והוא נהנה מנגישות למרחב עירוני פתוח - אינו מהווה נטל על מערכת הבריאות.

בניה ירוקה: יוזמת הטבעת הירוקה תואמת את עקרונות אמנת "פורום ה 15" להגנת אקלים וצפויה לסייע לעיריות ביישום שני נושאים מרכזיים באמנה: קידום תחבורה אלטרנטיבית ויירוק העיר.

כיצד יכולה המדינה לעודד? בטווח הקצר – גיבוש מסמכי מדיניות וחוזרי מנכ"ל שינחו את העיריות בנושא זה, עידוד רשויות מקומיות להכין תב"עות ייעודיות. בטווח הארוך – הכנת תכנית מתאר ארצית לנתיבי אופניים (והולכי רגל).
 
דף הבית | הזדמנויות | פעילויות | האנשים שמאחורי | צור קשר
כל הזכויות שמורות לעמותת הטבעת הירוקה © 2019 . עיצוב האתר: Dinamoart Studio, הקמת האתר: עולמות אפשריים בע"מ
תכנון, עיצוב וכתיבת התכנים אונטקסט - שיווק ממוקד תוכן
הטבעת הירוקה בפייסבוק